Донлубе П серија

  • ПАГ нерастворљив у води

    ПАГ нерастворљив у води

    Донлубе П серија која се назива и ПАГ нерастворљиви у води су полимери свих окси пропилен група насталих алкохолом (РОХ).Дон лубе П Сериес производи су доступни у низу молекулских тежина (и вискозитета).За разлику од осталих серија Донлубе П Сериес производи су нерастворљиви у води и имају једну терминалну хидроксилну групу.Серијски производи имају ниске, стабилне тачке течења јер су без воска.Они не садрже и не захтевају депресоре тачке течења.Изузетно широк спектар својстава које нуде Донлубе фуиди и мазива чини их корисним у бројним индустријским применама, као што су мазиво за компресоре, подмазивање зупчаника, подмазивање при високим температурама и масти.