Донлубе водорастворна Ц серија

  • Донлубе водорастворна Ц серија

    Донлубе водорастворна Ц серија

    Донлубе Водорастворна Ц серија су полимери на бази алкохола који садрже једнаке масене количине оксиетиленских и окси пропилен група.Дон лубе производи серије Ц растворљиви у води су такође доступни у низу молекулских тежина (и вискозитета).Дон лубе производи из серије Ц растворљиви у води су растворљиви у води на температурама испод 50°Ц и имају једну/две терминалне хидроксилне групе.Изузетно широк спектар својстава које нуде Дон лубрикантне течности и мазива чини их корисним у бројним индустријским применама, као што су мазиво за компресоре, подмазивање зупчаника, подмазивање при високим температурама и масти.