Поликарбоксилатни суперпластификатор Макро-мономер ХПЕГ, ТПЕГ, ГПЕГ

  • Поликарбоксилатни суперпластификатор Макро-мономер ХПЕГ, ТПЕГ, ГПЕГ

    Поликарбоксилатни суперпластификатор Макро-мономер ХПЕГ, ТПЕГ, ГПЕГ

    Производ је важна сировина за поликарбоксилатни суперпластификатор (ПЦЕ, који се формира кополимеризацијом макро-мономера са акрилном киселином).Хидрофилна група у синтетизованом кополимеру (ПЦЕ) може побољшати хидрофилност и дисперзибилност кополимера у води.Синтетизовани кополимер (ПЦЕ) има добру дисперзибилност, високу стопу редукције воде, добро задржавање пада, добар ефекат повећања и издржљивост, такође је еколошки прихватљив и широко се користи у премиксу и бетону за ливење.