Серија полиетилен гликола (ПЕГ)

  • Серија полиетилен гликола

    Серија полиетилен гликола

    Изглед ПЕГ-а се мења од провидне течности до пахуљица заједно са његовом молекулском тежином.А то је растворљивост у води и хипотоксичност.Хидроксил на оба краја молекуларне структуре ПЕГ серије има карактеристике ниског нивоа алкохола које се могу естерификовати и етерификовати.