Силан модификовани полиетар (МС смола)

  • МС смола за заптивање Донсеал 920Р

    МС смола за заптивање Донсеал 920Р

    Донсеал 920Р је полиуретанска смола модификована силаном заснована на полиетру високе молекуларне тежине, покривена силоксаном и која садржи карбаматне групе, има карактеристике високе активности, нема дисоцијативног изоцијаната, нема растварача, одличне адхезије и тако даље.